نتایج جستجو عبارت : New Age

آرامش در کویر در آلبوم موسیقی اسپا صحرا از دیوید آرکنستون

0

آرامش در کویر در آلبوم موسیقی اسپا صحرا از دیوید آرکنستون

آرامش در کویر در آلبوم موسیقی اسپا صحرا از دیوید آرکنستون

Original name : Desert Spa

Artist: David Arkenstone

Genre: New Age

Released date: 27-09-2019

Play time: 01:05

Country: American

Number of tracks: 9

آلبوم موسیقی از Desert Spa اثری از David Arkenstone است که در 27-09-2019 منتشر شد.

تلفیق موسیقی کلاسیک و الکترونیک در آلبوم دگرگونی از رویل

0

تلفیق موسیقی کلاسیک و الکترونیک در آلبوم دگرگونی از رویل

تلفیق موسیقی کلاسیک و الکترونیک در آلبوم دگرگونی از رویل

Original name : Transformation

Artist: Reuel

Genre: New Age

Released date: 20-9-2019

Play time: 00:34:18

Country: American

Number of tracks: 9

آلبوم موسیقی از Transformation اثری از Reuel است که در 20-9-2019 منتشر شد.